P&T Vina – Vận chuyển muối trên toàn quốc chuyên nghiệp.

Việt Nam có bờ biển (không kể các đảo) tương đối dài, tới 3.260 km, kéo từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái(Quảng Ninh). Vì đặc điểm của Việt Nam là khí hậu nhiệt đới, nước biển nóng, có độ mặn cao (từ 3,2-3,5%) nên đây là vùng biển giàu tiềm năng về muối, với tổng trữ lượng […]