P&T Vina Vận Chuyển Hạt Nhựa Sơ Chế

Hạt nhựa được sử dụng để sản xuất các vật dụng làm từ nhựa phục vụ đời sống của con người chẳng hạn như: Sản xuất các sản phẩm gỗ dùng trong công nghiệp, xây dựng làm ngói, gạch Sản xuất pallet, cốt pha, form-work,.. Các vật liệu trang trí, tấm ốp vân nhựa, các […]